วิทยุออนไลน์ สถานี:
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 0:0:0 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 0:0:0 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 5/100


Link stream.mp3: http://rcp.plathong.net:7336/;stream.mp3
Link PLS file: http://rcp.plathong.net:7336/listen.pls?sid=1
Link M3U file: http://rcp.plathong.net:7336/listen.m3u?sid=1
Link ASX file: http://rcp.plathong.net:7336/listen.asx?sid=1
Link XSPF file: http://rcp.plathong.net:7336/listen.xspf?sid=1
Link QTL file: http://rcp.plathong.net:7336/listen.qtl?sid=1

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: https://rcp.plathong.net/7336